O autorce

dr Martyna Pryszmont-Ciesielska
Jest mamą Idusi i Astrusi; andragogiem i metodologiem, pracownikiem naukowym Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Inspiruje ją fotografia dokumentalna i filmy Pedro Almodovara. Absolwentka klasy teatralnej w III LO we Wrocławiu. Organizowała teatr studencki w Brzegu. Podejmuje zadania naukowe, dydaktyczne i artystyczne m.in. w ramach przedmiotów: metodologia badań społecznych, formalne i nieformalne obszary edukacji dorosłych, warsztaty poświęcone strategiom badawczym z użyciem fotografii. Członkini Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in.: ukryty program edukacji, nieformalne uczenie się dorosłych oraz metodologię badań nad edukacją ze szczególnym uwzględnieniem podejść jakościowych (badania: auto/biograficzne, posługujące się sztuką i performansem, etnograficzne oraz wizualne). Autorka monografii „Ukryty program edukacji akademickiej” (Wrocław 2010), prac zbiorowych, m.in.: „(Mikro)światy ludzi dorosłych” (Wrocław 2011); „Macierzyństwo w relacjach auto/biograficznych i fotografiach kobiet” (Wrocław 2013); „Macierzyństwo unplugged w perspektywie badań inspirowanych sztuką. W kierunku refleksyjnej praktyki badawczej” (w druku); „Audiowizualność Cyberprzestrzeń Hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty edukacji” (red. M. Pryszmont-Ciesielska, L. Jakubowska-Malicka, A. Kobylarek) (Wrocław 2009) oraz artykułów naukowych o tematyce edukacyjnej i metodologicznej.